Kragerøkortet kjemper samme sak som Fritidsmessa, som er:

 

Å skape en arena for synlighet og profilering av alle som tilbyr en fritidsaktivitet i Kragerø,

Å skape en arena for inkludering og integrering,

Å bekjempe ideen om at «det er ingenting som skjer i Kragerø».

Kragerøkortet kan kjøpes på kinoen og i svømmehallen til kr. 500.-

 

Barn og unge under 25 år i lavinntektsfamilier kan få utdelt Kragerøkortet gratis.

 

Ta kontakt med saksbehandler hos NAV, Flyktningtjenesten eller Barnevernet for mer informasjon.

Pin It on Pinterest

Share This